Sirds ķirurģijas pieejamība COVID-19 laikā

Visi jaunumi

Sakarā ar COVID-19 izplatību un noteiktajiem epidemioloģiskajiem pasākumiem Latvijā ir ierobežoti arī veselības aprūpes pakalpojumi sirds ķirurģijas jomā – ir samazināts gan ambulatoro konsultāciju, gan arī operāciju apjoms.

Tādēļ, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu mūsu pacientiem un sniegtu viņiem atbilstošu un savlaicīgu medicīnisko palīdzību, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centrs piedāvā attālinātas konsultācijas pacientiem un viņu ģimenes ārstiem. Ja ir radušies jautājumi par pēcoperācijas periodu vai plānoto operāciju un citi jautājumi saistībā ar sirds operācijām, lūdzam sazināties ar Sirds ķirurģijas centru pa tālr.27306706 (darba dienās no plkst. 10:00-14:00) vai elektroniski, rakstot ziņu uz skc@stradini.lv.

Pacientiem ir iespēja sazināties ar speciālistiem arī pa vienoto slimnīcas pieraksta tālr. 67069280 un ārpus darba laika Neatliekamās medicīnas centra tālr. 67069600.

Atgādinām, ka Sirds ķirurģijas centrā joprojām notiek neatliekamās un steidzamās operācijas, kā arī dzīvību glābjošās un operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invaliditāte. Tāpēc aicinām konsultēties par katru neskaidru gadījumu vai nepieciešamību izvērtēt ārstēšanas taktiku!