Implantējamās ierīces / elektrokardiostimulatori

Ja ārstējoties veselības stāvoklis neuzlabojas, vai ir citi medicīniskie apsvērumi, dažkārt pacientiem tiek izmantotas palīgierīces.

Implantējamais kardioverters–defibrilators

 
Tā ir ierīce, kura tiek implantēta dzīvībai bīstamu sirds ritma traucējumu novēršanai pacientiem, kam tādi jau ir bijuši vai kam ir potenciāli augsts šādu ritma traucējumu risks.

Sirds resinhronizācijas terapija

 
Tā ir ierīce, kas var tikt implantēta sirds mazspējas pacientiem ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju (parasti, ja EF < 35%) un vadīšanas traucējumiem elektrokardiogrammā, lai sinhronizētu abu sirds kambaru darbu, tādējādi uzlabojot sirds izsviedi. Sirds resinhronizācijas terapija ar implantējamu defi brilatoru (CRT-D no angļu val. cardiac resynhronization therapy-defi brillator) – šajā ierīcē apvienotas abu iepriekšējo funkcijas.

Mehāniskas palīgcirkulācijas ierīces

 
Mehāniskas ierīces, kuras spēj nodrošināt asins cirkulāciju, aizstājot kāda sirds kambara darbu, tā izteiktas mazspējas gadījumā.

Kreisā kambara mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces (LVAD)

 
Ņemot vērā pieaugošo pacientu skaitu ar sirds mazspēju gala stadijās un donoru orgānu trūkumu, ir iespējams pielietot kreisā kambara mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces. Ilgstošas sirds kreisā kambara mehāniskas palīgcirkulācijas nodrošināšanai tiek pielietotas implantējamās  ierīces, kam palīgcirkulācijas sūknis, kas nodrošina asins plūsmu no sirds kreisā kambara uz aortu, tiek implantēts pacienta krūšu kurvī (skat. attēlu). Implantējamajām palīgcirkulācijas ierīcēm izšķir 4 komponentes: 1) palīgcirkulācijas sūkni, kas nodrošina pacientam nepieciešamo sirds asins izsviedi; 2) baterijas, kas nodrošina palīgcirkulācijas sūkni ar nepieciešamo enerģiju; 3) kontroles vadu, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp palīgcirkulācijas sūkni un vadības paneli, kā arī nodrošina enerģijas plūsmu no baterijām; 4) kontroles paneli, kas monitorē palīgcirkulācijas sūkni un informē pacientu par tā darbību.
 


 
Pacientiem, kas ilgstoši atrodas sirds transplantācijas gaidīšanas rindā un kam konstatēta simptomu pasliktināšanās,  implantējamās kreisā kambara palīgcirkulācijas ierīces tiek pielietotas kā “tilts uz transplantāciju”. Pacientiem ar sirds mazspēju gala stadijās, kas atrodas sirds transplantācijas gaidīšanas rindā un kam implantētas kreisā kambara mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces ir labāki dzīvildzes rādītāji, gaidot sirds transplantācijas operāciju, kā pacientiem, kam pielietota tikai medikamentoza ārstēšana.

Pieaugot pacientu skaitam, kam konstatēts sirds mazspēja gala stadijās, pieaug pacientu skaits, kas neatbilst sirds transplantācijas kritērijiem. Šiem pacientiem kreisā kambara mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces tiek implantētas kā “mērķa terapija”. Neraugoties uz to, ka kreisā kambara mehāniskās palīgcirkulācijas sistēmas neārstē sirds mazspēju, tās būtiski uzlabo pacientu dzīvildzi kā arī pacientu dzīves kvalitāti, ļaujot pastāvīgi veikt ikdienas aktivitātes.

Saite uz pacientu stāstiem par dzīvi ar kreisā kambara palīgcirkulācijas sistēmu.

Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā kreisā kambara palīgcirkulācijas ierīču implantāciju veic kopš 2005. gada.