Atbalsts pacientiem ar sirds un asinsvadu, nieru slimībām un 2.tipa cukura diabētu

Visi jaunumi

Arvien vairāk pētījumu apliecina sirds mazspējas saistību ar citām diagnozēm, tostarp, cukura diabētu un nieru slimību. Sirds-nieru-vielmaiņas traucējumi skar vairāk nekā 1 miljardu cilvēku pasaulē. Saskaņā ar globālu pētījumu datiem – ~30% no sirds mazspējas pacientiem ir 2.tipa cukura diabēts,  33 – 64% no sirds mazspējas pacientiem ir hroniska nieru slimība, savukārt 50% no 2.tipa cukura diabēta pacientiem ir attīstījusies hroniska nieru slimība.

Nozīmīgs atbalsts pacientu izglītošanā un atbalstā sekmīgai ārstešanai ir pacientu biedrības. Zemāk apkopotas pacientu biedrības, kuru uzmanības fokusā ir pacienti ar sirds un asinsvadu slimībām, nieru slimību un cukura diabētu:

Sirds un asinsvadu slimību biedrība “ParSirdi.lv” apvieno pacientus (un viņu tuviniekus) ar dažādām sirds un asinsvadu saslimšanām, tostarp, sirds mazspēju. Uzziniet vairāk par biedrību: www.parsirdi.lv

Latvijas Nieru slimnieku asociācija (LNSA) apvieno pacientus ar hronisku nieru mazspēju ( 1,2, un 3 grupas invalīdus), pacientus kas saņem nieres aizstāj terapiju hemodialīzi un peritoniālo dialīzi, kā arī pacientus pēc nieres transplantācijas. Pavisam Latvijā ir vairāk kā 600 transplantēto pacientu, ap 500 hemodialīzes pacientu un vairāk kā 100 peritoniālās dialīzes pacienti.  ( skaitļi ir aptuveni jo valstiska nieru slimnieku reģistra nav).  LNSA veicina nieru slimnieku integrāciju sabiedrībā, nodrošina viņu līdzdalību visās ikdienas dzīves sfērās, sekmē pacientu apmācību, aprūpi un ārstēšanu. Nieres transplantācija ir vienīgais veids , kā smagi slimu nieru pacientu var atgriezt pilnvērtīgā dzīvē. Līdz ar to LNSA uzdevums ir informēt sabiedrību par orgānu transplantāciju procesu. Ļaujot izmantot sava tuvinieka orgānus, mēs nenodarām pāri aizgājējam, mēs dodam iespēju atgriezties pilnvērtīgā dzīvē vairākiem cilvēkiem. Biedrības vadītāja Jolanta Keša uzsver: “Ļaujot izmantot sava tuvinieka orgānus, mēs nenodarām pāri aizgājējam, mēs dodam iespēju atgriezties pilnvērtīgā dzīvē vairākiem cilvēkiem.” Vairāk: www.niere.lv

Latvijas Diabēta asociācija

Nozīmīgākie asociācijas darba virzieni:
 Sniedz mūsdienīgu, kompetentu, uz pierādījumiem balstītu informāciju par cukura
diabēta diagnostiku, kontroli, paškontroli, ārstēšanu, cukura diabēta sarežģījumiem, kā
arī emocionālo grūtību pārvarēšanu, dzīvojot ar diabētu.
 Izglīto cukura diabēta pacientus (sagatavo un izdod informatīvus materiālus un
periodiskos izdevumus; rīko izglītojošus pasākumus, īpaši populāri – Pasaules Diabēta
dienai veltītie pasākumi; sniedz iespēju apmeklēt diabēta pacientu atbalsta grupas).
 Sekmē cukura diabēta savlaicīgu diagnostiku (veic bezmaksas srīninga
ekspresizmeklējumus; izplata informāciju par diabēta pirmajām pazīmēm un 2.tipa
diabēta riska faktoriem).
 Aizstāv un pārstāv diabēta kopienas intereses, koordinējot aktivitātes ar Latvijas Endokrinologu
asociāciju un sniedzot priekšlikumus un iebildumus par Latvijā izstrādātajiem tiesību aktiem, kā arī
par nepieciešamām izmaiņām diabēta pacientuaprūpē (Saeimā, Ministru kabinetā, Veselības
ministrijā un tās padotības/pārraudzības iestādēs, Labklājības ministrijā, pašvaldībās).
 Rīko konferences un seminārus veselības aprūpes speciālistiem (1-2 reizes gadā – konferenci
endokrinologiem un ģimenes ārstiem).
 Pārstāv Latvijas diabēta kopienu starptautiskās (pasaules un Eiropas) organizācijās.

Vairāk: www.diabetsunveseliba.lv

Latvijas Diabēta Federācija

Federācija Latvijas Diabēta federācija ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas rajonu un pilsētu pastāvīgās diabēta biedrības.  Vairāk: www.diabets.lv