Jaunas zāles sirds mazspējas pacientiem samazina mirstību un hospitalizāciju

Visi jaunumi

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi medikamenta – empagliflozīns – izmantošanu simptomātiskas hroniskas sirds mazspējas ārstēšanai pieaugušajiem neatkarīgi no kreisā kambara izsviedes frakcijas.1 EK apstiprinājums nozīmē, ka empagliflozīna sirds mazspējas indikācija tiek paplašināta, piemērojot to visā kreisā kambara izsviedes frakcijas spektrā pieaugušajiem, tostarp pacientiem ar saglabātu izsviedes frakciju (turpmāk – HFpEF).

Sirds mazspēja skar vairāk kā 15 miljonu cilvēku Eiropā un ir iemesls gandrīz 2 miljoniem hospitalizāciju gadā.2 Apmēram pusei šo pacientu ir sirds mazspēja ar saglabātu izsviedes frakciju,3 kas līdz šim ir bijusi viena no lielākajām nepieciešamībām kardiovaskulārajā medicīnā, pamatojoties uz HFpEF prevalenci, sliktiem iznākumiem un specifiskās ārstēšanas iespēju trūkumu.4,5

Apstiprinājums ir sniegts, pamatojoties uz EMPEROR-Preserved III fāzes klīnisko pētījumu, kurā tika izvērtēta 10 mg empagliflozīna devas iedarbība, salīdzinot ar placebo vienu reizi dienā, pievienojot tos papildus standarta ārstēšanai 5 988 pieaugušiem sirds mazspējas pacientiem ar kreisā kambara izsviedes frakciju virs 40%.6

Šajā klīniskajā pētījumā empagliflozīna iedarbība liecināja par nozīmīgu kombinētā primārā mērķa kritērija – kardiovaskulāras nāves vai hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ – relatīvā riska samazināšanos par 21% (absolūtā riska samazināšanās 3,3%; riska attiecība: 0,79; 95% ticamības intervāls: 0,69 – 0,90) neatkarīgi no izsviedes frakcijas vai diabēta esamības.6

 EMPEROR-Preserved klīniskais pētījums ietilpst visplašākajā un visaptverošākajā SGLT2 inhibitoru izpētes programmā EMPOWER, kurā pēta empagliflozīna iedarbību visā plašā kardiovaskulāro, nieru un metabolo slimību spektrā.

Šobrīd medikamentu pacientiem var nozīmēt kardiologs vai ģimenes ārsts, pagaidām Latvijā tas nav iekļauts valsts kompensējamo medikamentu sarakstā.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu.

Atsauces:

  1. European Commission. Union Register of medicinal products for human use. Available at: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h930.htm. Last accessed: March 2022.
  2. Health Policy Partnership. Heart failure policy and practice in Europe. Available at: https://www.healthpolicypartnership.com/app/uploads/Heart-failure-policy-and-practice-in-Europe.pdf Last accessed: March 2022.
  3. Andersen MJ, Borlaug BA. Heart failure with preserved ejection fraction: current understandings and challenges. Curr Cardiol Rep. 2014 Jul;16(7):501.
  4. Butler J, Fonarow G, Zile M, et al. Developing therapies for heart failure with preserved ejection fraction: Current State and Future Directions. JACC Heart Fail. 2014 Apr;2(2):97–112.
  5. Shah SJ, Borlaug B, Kitzman D, et al. Research priorities for heart failure with preserved ejection fraction. Circulation. 2020; 141:1001–26.
  6. Anker S, Butler J, Filippatos G, et al. Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2107038.